جرثقیل جرم خشک

جدول مشخصات استاندارد

Model ۰٫۵ Ton ۱٫۰ Ton ۱٫۵ Ton ۲٫۰ Ton ۳٫۰ Ton ۵٫۰ Ton ۱۰٫۰ Ton ۲۰٫۰ Ton
Capacity
(ton)
۰٫۵ ۱٫۰ ۱٫۵ ۲٫۰ ۳٫۰ ۵٫۰ ۱۰٫۰ ۲۰٫۰

جرثقیل مدل KD-70A