گیربکس سیاره ای با حداکثر بازده توان

JRP Planetary Gear Box

گیربکس سیاره ای JRP

 

Model:۹~۳۰

Ratio:۲۵~۴۰۰۰

Output torque:۲۲۰۰۰~۱۲۰۰۰۰۰N.m

JRE Planetary Gear Box

گیربکس سیاره ای JRE

 

Model:۰۲۰~۳۲۰

Ratio:۳۳۰۱

Output torque:۸۸۸~۲۹۱۲۶ N.m

JRPH Planetary Gear Box

گیربکس سیاره ای JRPH

 

Model:۰۸~۱۰۰

Ratio:۳٫۴~۲۰۰۰

Output torque:۸۰۰۰~۱۰۰۰۰۰ N.m